Efektivní a moderní komunikace - Dotazníkové šetření

Vážení občané, naše obec se zapojila do projektu Efektivní a moderní komunikace obcí Sdružení místních samospráv ČR, díky němuž získá naše obec elektronickou úřední desku - dotykovou obrazovku, jež nahradí aktuální papírovou verzi. V rámci projektu bude zpracována také koncepce, která nám pomůže zlepšit naši komunikaci směrem k veřejnosti - k Vám. Abychom co nejvíce vyhověli Vašim požadavkům, prosíme o vyplnění následujícího dotazníku. Zabere Vám to jen pár minut.

Děkujeme.

 

Dotazník naleznete zde: 

https://dotazniky.smscr.cz/efektivni-a-moderni-komunikace-obci