INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ KONTEJNERU NA TEXTIL

 

 

 

INFORMACE

 

 

Od pondělí 16.9.2019 je možné začít používat kontejnery  na oblečení ve smyslu doručených pokynů.

 

Svoz bude realizován 1x měsíčně.

 

Pokud budou kontejnery z počátku plné dříve, kontaktujte starostu nebo místostarostu obce a případně použijte kontejnery v obci Vítanov.

 

 

 

 

 

Ve Všeradově dne 12.9. 2019                         JUDr. Luboš Mikeška

                                                                          starosta