MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ - PROGRAM NA ZMÍRNĚNÍ NÁSLEDKŮ ŠKOD