Památník Ležáky - pietní akt k 79. výročí

Vážené dámy, vážení pánové,

Památník Ležáky pod záštitou ministra kultury a hejtmana Pardubického kraje, ve spolupráci s obecním zastupitelstvem Miřetice a Československou obcí legionářskou pořádají pietní akt k 79. vyročí

vyhlazení osady Ležáky opět bez přítomnosti veřejnosti, a to v neděli 20. června 2021.

K pomníku Kniha obětí budou v dopoledních hodinách za zpřísněných bezpečnostních opatření oficiálně položeny pouze věnce přeživších a nejvyšších státních představitelů.

K individuálnímu kladení květinových darů, na které vás tímto co nejsrdečněji zveme, bude, za předpokladu respektování vládních nařizení platnýchch v den piety, vyhrazeno celé odpoledne.

Z důvodu mimořádné situace byl zrušen doprovodný program.

 

Časový program pietní vzpomínky k 79. výročí vyhlazení osady Ležáky:

9.309.50 Přijezd hostů

9.509.55 Přesun hostů na seřadiště k věncům před muzeem

9.5510.00 Odchod s věnci k pomníku Kniha obětí

10.00 Kladení květinových darů přeživších a zástupců obcí Miřetice a Lidice

10.12 Prezident ČR

10.14 Senát Parlamentu ČR

10.16 Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

10.18 Vláda ČR

10.20 Ministerstvo kultury ČR

10.22 Pardubický kraj

10.25 Modlitbu za oběti ležácké tragédie pronese generální vikář Mons. Mgr. Jan Paseka

10.30 Hudební vystoupení pěveckého sboru Zvoneček ZUŠ Slatiňany

10.35 Zapálení Ohně (bez) naděje

10.40 Státní hymna

10.45 Poděkování ředitele Památníku Lidice

od 12.00  hodin Individuální kladení květinových darů

Věnujte s námi v den 79. výročí lidické tragédie tichou vzpomínku jejím obětem.

Organizátoři pietního aktu.

Potvrďte svou účast do 3. 6. 2021 na e-mail: chvojkova@lidice-memorial.cz