Památník Lidice - pietní akt k 79. výročí

Vážení dámy, vážení pánové,

Památník Lidice pod záštitou ministra kultury a ve spolupráci s obecním zastupitelstvem Lidice pořádají pietní akt k 79. výročí

vyhlazení obce Lidice opět bez přítomnosti veřejnosti, a to v sobotu 12. června 2021.

Na hromadný hrob zavražděných lidických mužů budou v dopoledních hodinách za zpřísněných bezpečnostních opatření oficiálně položeny pouze věnce přeživších a nejvyšších státních představitelů.

K individuálnímu kladení květinových darů, na které vás tímto co nejsrdečněji zveme, bude, za předpokladu respektování vládních nařizení platných v den piety, vyhrazeno celé odpoledne.

Z důvodu mimořádné situace byl zrušen doprovodný program.

 

Program pietního aktu a kladení květinových darů:

9.00–9.30 Příjezd hostů

9.45 Přesun ke společnému hrobu lidických mužů

10.00 Večerka

10.05 Kladení květinových darů přeživších s obcí Lidice

10.07  Prezident republiky ČR

10.09 Senát Parlamentu ČR

10.11 Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

10.13 Vláda ČR

10.15 Ministerstvo kultury ČR

10.17 Středočeský kraj

10.18 Modlitbu za oběti lidické tragédie pronese P. ThDr. Gabriel Rijad Mulamuhič Ph. D., O.Cr.

10.23 Státní hymna

10.25 Poděkování ředitele Památníku Lidice

10.40 Kladení květinových darů u sousoší lidických dětí

od 12 hodin Individuální kladení květinových darů

Věnujte s námi v den 79. výročí lidické tragédie tichou vzpomínku jejím obětem.

Organizátoři pietního aktu.

Potvrďte svou účast do 3. 6. 2021 na e-mail:hegerova@lidice-memorial.cz