„Pořízení kompostérů pro občany obce Všeradov“

„Pořízení kompostérů pro občany obce Všeradov“ v rámci OPŽP pro období 2014 – 2020.