ROZPIS STOMATOLOGICKÝCH SLUŽEB 1., 2., 3., 4. ČTVRTLETÍ 2022

Stomatologické služby jsou od 9.00 do 13.00 hodin.

 

S ohledem na možnost výměny služeb mezi lékaři, která nebude včas oznámena, nebo nebude možné již zajistit její zveřejnění, se doporučuje předem telefonicky ověřit aktuální stav na příslušném stomatologickém pracovišti.

 

Podrobný rozpis služeb viz příloha níže.

Přilohy