SDĚLENÍ K OHLÁŠENÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

 OHLÁŠENÍ STAVEBNÍHO ZÁMĚRU – PROVEDENÍ UDRŽOVACÍCH PRACÍ

 

název stavebního záměru:

„Rekonstrukce PZZ včetně přejezdové konstrukce v km 34,239 (P5288, 33,625 (P5287) a 33,183 (P5286)“

na pozemku:

p.č. 1167/1, 1048 v k.ú. Všeradov 

předpokládaný termín: 

08 – 11/2020 

rozsah omezení:

dopravní omezení a uzavírka - bude řešit vybraný dodavatel prací 

 

VÍCE INFROMACÍ VIZ PŘÍLOHA

Přilohy