Setkání s pracovníky Správy CHKO Žďárské vrchy

12.2.2020

Ve středu dne 19.2.2020 od 17:00 hod. v klubovně SDH v bývalé Ozdobě,

proběhne setkání, které je určeno pro obyvatele Trhové Kamenice, Vítanova, Všeradova a Chlumu u Hlinska. 

Hlavním tématem setkání bude kůrovcová kalamita v CHKO Žďárské vrchy z pohledu ochrany přírody.

Přilohy