Tříkrálová sbírka - Výsledky

6.1.2020

 

Tříkrálová sbírka je akce, která navazuje na tradiční koledování na Tři krále (6. ledna). Tříkrálová sbírka, je sbírka celonárodní a hlavním účelem této sbírky je především pomoci lidem s postižením, nemocným, seniorům, matkám v tísni a dalším sociálně potřebným.

 

Dary od obyvatel vybírají koledníci, kteří chodí ve skupinkách po čtyřech (vedoucí skupiny a 3 děti), které představují tři krále. Vedoucí skupinky je člověk starší 15-ti let, který má u sebe průkaz koledníka potvrzený pořádající Charitou.

 

Dovolte nám Vás tímto informovat o výsledcích tříkrálové sbírky, která se uskutečnila v naší obci začátkem roku 2020 pod záštitou Oblastní charity Nové Hrady u Skutče. 

Celkový výtěžek v naší obci Všeradov činí 6 415 Kč. 

 

Na níže uvedeném odkazu se můžete podívat na další částky, které byly vybrány v této oblasti:

 

https://novehrady.charita.cz/trikralova-sbirka/vysledky-sbirky/

 

Děkujeme občanům!