Uzavírka Rváčov - Králova Pila (oprava mostu)

Úplná uzavírka


na komunikaci: veřejně přístupná účelová komunikace Rváčov – Králova Pila 

z důvodu: oprava mostu 

v místě: viz návrh DIO na str. 3 (příloha)

v termínu:   od 25.5.2020    do 14.6.2020 

objízdná trasa: není stanovena 

Přilohy