Uzavírka silnice III/343 6

Úplná uzavírka 


na komunikaci: silnice III/343 6 

z důvodu: opravy železničního přejezdu P 5290 

v místě: Vítanov, železniční přejezd P 5290

v termínu:    od 6.5.2021  do 25.5.2021 

objízdná trasa:

je vedena z Vítanova po silnici III/3436 na křižovatku silnic III/3436 x II/343 v Hlinsku dále po silnici II/343 přes obec Rváčov na křižovatku silnic II/343 x III/3433, dále po silnici III/3433  přes  Svobodné  Hamry  a  Dřevíkov  na  křižovatku  silnic  III/3433  x  I/37,  dále  po silnici  po  silnici  I/37  směr  Žďírec  nad  Doubravou  na  křižovatku  I/37  x  III/3436,  dále  po silnici III/3436 přes Všeradov do Vítanova – obousměrně

 

objízdná  trasa  pro  nákladní  vozidla  nad  12  t: 

je  prodloužena  až  do  obce  Trhová  Kamenice, obousměrně

 

Úplná uzavírka ovlivní autobusovou linku č. 620754 dopravce ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s..