Uzavírka silnice III/3436 MOST č.ev. 3436-3UZAVÍRKA 


na komunikaci: silnice III/3436
v místě: most ev.č. 3436-3 v km cca 4,032, viz příloha

z důvodu: demolice mostu ev.č. 3436-3 a výstavba nového mostu

v termínu: od 18.4.2022 do 1.5.2022 úplná uzavírka, objízdná trasa: je vedena pro všechny vozidla mimo BUS po silnici III/436 na křižovatku silnic III/3436 x II/343, dále po silnici II/343 na křižovatku silnic II/343 x I/34 a dále po silnici I/34 přes Chlum, Benátky do Ždírce nad Doubravou na křižovatku silnic I/34 x I/37 a dále po silnici I/37 směr Trhová Kamenice na křižovatku I/37 x III/3436 a dále po silnici III/3436, obousměrně


v termínu od 2.5.2022 do 9.10.2022 demolice stávajícího mostu, stavba nového mostu, objízdná trasa je vedena pro všechna vozidla přes mostní provizórium kyvadlově, řízeno semafory

Přilohy