Výlukový jízdní řád linky 620754

V příloze naleznte výlukový jízdní řád linky 620754 platný po dobu uzavírky sil. III/3436 Stan – Všeradov z důvodu opravy želez. přejezdu.

 

 

Obec Vítanov bude obsluhována náhradní autobusovou dopravou za vlaky ČD.

Jízdní řád NAD je též v příloze.

Přilohy