Informace

1. Pasportizace popelnic v obci Všeradov dle sdělení TS Hlinsko 2. Předpokládaná uzavírka silnice III/3436 směr Hlinsko (akce přejezd Vítanov/Stan) 3. Předpokládaná uzavírka silnice III/3436 směr Hlinsko (akce most Všeradov/Stan) pokračování


Tříkrálová sbírka 2022

pokračování


Výsledky Voleb 2021 do PČR

pokračování


Nábor - Policie ČR (Pomáhat a chránit)

pokračování


Efektivní a moderní komunikace - Dotazníkové šetření

pokračování


1, 2, 3, … 4