Orgány obce

 

Organizační struktura:

·       Starosta: JUDr. Luboš Mikeška

·       Místostarosta: Mgr. Vladislav Pavlíček


Obecní zastupitelstvo:

·       JUDr. Luboš Mikeška

·       Mgr.Vladislav Pavlíček

·       Jana Němcová

·       Josef Pekař

·       Josef Těšínský

·      Markéta Tlapáková

·       Miluše Tlapáková