Veřejnoprávní smlouva

Veřejnoprávní smlouvy obce Všeradov, včetně Dodatku č. 1 mezi městem Hlinsko a obcí Všeradov, viz přílohy.

Přilohy