Seznam zařízení odpadů

Obec disponuje kontejnery na sběr tříděného odpadu:

U obecního úřadu:

 • Žlutý…………………plasty
 • Bílý…………………..bílé sklo
 • Zelený……………….barevné sklo
 • Hnědý………………..biologický odpad
 • Velkoobjemový kontejner na směsný odpad - pro chataře a chalupáře

Na návsi:  

 • Žlutý…………………plasty
 • Bílý…………………..bílé sklo
 • Zelený……………….barevné sklo
 • Hnědý………………..biologický odpad

U prodejny:         

 • Modrý………………..papír
 • Žlutý………………….plasty
 • Zelený………………..barevné sklo
 • Hnědý………………...biologický odpad

Jak správně třídit:

Žlutý kontejner (plasty):

ANO - Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů.Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.

NE – nepatří sem mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky.

 

Zelený a bílý kontejner (bílé a barevné sklo)

ANO - do zeleného kontejneru můžeme vhazovat barevné sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů. Vhodit do zeleného kontejneru můžete také tabulové sklo z oken a ze dveří.

ANO - do bílého kontejneru vhazujte sklo čiré, tedy sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin a rozbité skleničky.

NE - do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovená skla. Vratné zálohované sklo vracejte zpět do obchodu.

 

Modrý kontejner (papír)

ANO - vhodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okénky sem můžete také vhazovat, Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Zpracovatelé si s nimi umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku!

NE - Do modrého kontejneru nepatří celé svazky knih (vhazovat pouze bez vazby, ve větším počtu patří na sběrný dvůr), uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice!

 

Nápojový karton

Nápojový karton známý jako krabice na mléko nebo víno. Vhazují se do kontejnerů různých barev a tvarů, ale vždy označených oranžovou nálepkou.

 

Bioodpad

Jedná se o biologicky rozložitelný odpad pocházející především z údržby zahrad, ale i kuchyní. K tomuto sběru se pak nejčastěji využívají hnědé odvětrávané popelnice, nebo mobilní sběry, případně je možné je odkládat na sběrném dvoře. Bioodpady je také možné jako jediné legálně využít na zahradách v zahradních kompostérech.

(zdroj: www.jaktridit.cz)