ALGORITMUS TESTOVÁNÍ VE FIRMÁCH

Více informací naleznete v příloze. 

Přilohy