Nové očkovací centrum a testovací centrum

V příloze Vám předáváme letáčky s informací k nově otevíranému očkovacímu centru a testovacímu centru.

V Hlinsku na poliklinice začne od 3. 5. fungovat očkovací centrum (ve spolupráci se zdravotnickým zařízením Endipra s. r. o., MUDr. Špitálníková).

K očkování zde je třeba se registrovat přes centrální registrační systém.

Město Hlinsko dále uzavřelo smlouvu se společností Safres Group, která bude v Hlinsku zajišťovat testování pro veřejnost. První testování proběhne ve středu 5. 5. v době od 12 do 18 hodin a následně bude probíhat pravidelně (pravděpodobně ve stejném čase - může být upraveno dle zájmu) vždy v neděli a ve středu.

Místem testování bude prostor v Multifunkčním centru, vstup bočním vchodem (od DDM). O provedeném testu obdrží klienti potvrzení, které je platné v zaměstnání, ve školách a do budoucna i všude tam, kde to budou vyžadovat nařízení vlády. Toto testování by dle sdělení firmy mohlo být i alternativou k povinnému školnímu testování. V případě pozitivního antigenního testu se provede okamžitě konfirmační (ověřovací) stěr pro test metodou PCR, čímž se zrychlí celý proces a odpadá cesta do testovacích center. Výsledek PCR testu se klient dozví do 24 hodin od provedení odběru.

Zájemci o testování se prokáží kartou zdravotní pojišťovny. Při nesplnění podmínek bezplatného testování hrazeného z veřejného zdravotního pojištění umožníme zájemcům testování jako samoplátcům za cenu 350,- Kč / test.

Přilohy