Přehled ověřených dodavatelů OOPP

8.9.2020

Pardubický kraj, na základě trvajícího zájmu obcí, aktualizoval tabulku možných dodavatelů OOPP, rozesílanou v době nouzového stavu.

Pardubický kraj informace uvádí pro případnou potřebu jiných subjektů, upozorňuje však, že situace na trhu s ochrannými prostředky je velmi proměnlivá, údaje o aktuálním stavu zásob na skladech uvedených subjektů jsou Pardubickému kraji nedostupné a Pardubický kraj na uvedené informace neposkytuje záruku. 

 

Technické specifikace osobních ochranných prostředků a zdravotnických prostředků (rovněž v příloze) jsou zveřejněny na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

 

zde:

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/technicke-specifikace-osobnich-ochrannych-prostredku-a-zdravotnickych-prostredku--256432/

 

 


Přilohy