Mapový informační systém

Zastupitelstvo obce Všeradov schválilo na svém zasedání 6.11.2014, usnesením č. 4/2014/12 nákup mapového informačního systému GEOSENSE s.r.o. (nový název Cleerio s.r.o.).

Jedná se o online mapovou aplikaci, která usnadňuje správu a evidenci obecní majetku, dále zlepšuje informovanost obyvatel obce, kteří mohou do této aplikace nahlížet.

Aplikace v současné době nabízí:

                                       -    Nahlížení do KN

-        Podkladové mapy – Ortofoto, základní mapa, OpenStreetMap

-        Historické mapy – II. vojenské mapování

-        Katastrální mapy – Katastrální mapa, mapa bývalého PK

-        Budovy dle katastru

-    Pasport veřejného osvětlení

-        Inženýrské sítě -  Plynovod, elektro (zde se jedná pouze o orientační zakreslení a není zde zakresleno el. vedené mezi veřejným osvětlením)

 

Aplikace můžete najít na následujícím odkazu: https://maps.cleerio.cz/vseradov