Tříděný odpad za rok 2018

8.5.2019

Dovolujeme si Vás informovat o množství odpadu, které naše obec v roce 2018 vytřídila a předala k využití. S porovnáním s rokem 2017 se snížilo celkové množství o 0,811 tun tříděného odpadu. V přílohách můžete nahlédnout na přehled za jednotlivá období.

 

Rok 2018 celkem 6,987 tun

1. čtvrtletí 2018 1,285 tun

2. čtvrtletí 2018 1,858 tun

3. čtvrtletí 2018 1,960 tun

4. čtvrtletí 2018 1,884 tun

 

V roce 2018 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů a nápojových kartonů v rámci tříděného sběru a využití odpadů z obcí v systému EKO-KOM uspořeno 20,6 mil. GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok více než 316 tisíc domácností. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl systém tříděného sběru a využití odpadu z obcí ke snížení emisí o 879 010 tun CO2 ekvivalentu. Na přiloženém Na přiloženém Osvědčení jsou uvedeny výsledky za rok 2018, kterých jsme dosáhli v naší obci, a tím přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy. Děkujeme tak našim občanům za spolupráci s tříděním odpadů.

Přilohy