Tříděný odpad za rok 2019

25.2.2020

 

Dovolujeme si Vás informovat o množství odpadu, které naše obec v roce 2019 vytřídila a předala k využití.

V přílohách můžete nahlédnout na přehled za jednotlivá období.

 

1. čtvrtletí 2019 1,973 tun

2. čtvrtletí 2019 2,432 tun 

3. čtvrtletí 2019 1,807 tun

4. čtvrtletí 2019 2,950 tun

 

V roce 2019 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů, nápojových kartonů a dalších komodit v rámci tříděného sběru a využití odpadů v systému EKO-KOM uspořeno 21,6 mil. GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok více než 332 tisíc domácností. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl systém tříděného sběru a využití odpadů EKO-KOM ke snížení emisí o 922 540 tun CO2 ekvivalentu. Na přiloženém Na přiloženém Osvědčení jsou uvedeny výsledky za rok 2019, kterých jsme dosáhli v naší obci, a tím přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy.

Děkujeme tak našim občanům za spolupráci s tříděním odpadů.

Přilohy