Tříděný odpad za rok 2020

1.1.2020

 

Dovolujeme si Vás informovat o množství odpadu, které naše obec v roce 2020 vytřídila a předala k využití.

 

V přílohách můžete nahlédnout na přehled za jednotlivá období.

 

 

 

1. čtvrtletí 2020 1,627 tun 

 

2. čtvrtletí 2020 2,864 tun

 

3. čtvrtletí 2020 2,497 tun

 

4. čtvrtletí 2020 1,493 tun

Přilohy