Tříděný odpad za rok 2021

1.1.2021

 

Dovolujeme si Vás informovat o množství odpadu, které naše obec v roce 2021 vytřídila a předala k využití.

 

 V přílohách můžete nahlédnout na přehled za jednotlivá období.

 

 

 

1. čtvrtletí 2021 2,233  tun 

 

2. čtvrtletí 2021           

 

3. čtvrtletí 2021 

 

4. čtvrtletí 2021       

Přilohy