Aktuální informace k opravě komunikace III/3436 po zasedání zastupitelstva obce ze dne 27.4.2017

pokračování


Konečná podoba výlukových autobusových řádů

Obec dne 6.4. obdržela konečnou podobu výlukových jízdních řádů, které budou platit po dobu uzavírek ve Všeradově. pokračování


Uzavírka komunikace III/343 6

Dne 4.4. byla obci doručena Vyhláška a Rozhodnutí Městského úřadu Hlinsko o plánovaných etapách rekonstrukce silnice III/343 6 pokračování


Plánovaná autobusová doprava během uzavírky

Oprava komunikace III/343 6 a čtyři etapy uzavírky se dotknou dopravní autobusové obslužnosti, tedy jízdních řádů linek 620754 a 650750. pokračování


Dopravní omezení od 15.3 do 31.5.2017

pokračování


1, 2, 3