Aktuální informace k opravě komunikace III/3436 po zasedání zastupitelstva obce ze dne 27.4.2017

4.5.2017

Na jednání zastupitelstva obce Všeradov dne 27. 4. 2017 byla v diskusi projednávána problematika opravy komunikace III/343 6 co do změny poměrů přístupu k jednotlivým stavbám či pozemkům.

Místostarosta obce se dne 19. 4. 2017 účastnil 1. kontrolního dne stavby "Oprava silnice III/343 6 Stan-Všeradov", a tak k přeneseným problémům občanů na zastupitestvu obce přijal závěr, že veškeré připomínky ze strany obce a občanů budou zohledněny v rámci dalšího kontrolního dne.

S odvoláním na výše uvedené informace se každý, kdo není spokojen s uvedením věcí po rekonstrukci silnice do přijatelného stavu (příjezd, odtokové poměry atd.), nechť vznese svůj požadavek u místostarosty obce (tel. 725 337 825) k projednání v rámci 2. kontrolního dne.

 

                                                                                                                                JUDr. Luboš Mikeška

                                                                                                                                        starosta

Přilohy