Dopravní omezení od 15.3 do 31.5.2017

8.3.2017

Městský úřad Hlinsko, stavební úřad - úsek silničního hospodářství stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikace - III/343 6 Stan - Všeradov a to z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s opravou povrchu silnice. 

Termín dopravního omezení bude od 15.3.2016 do 31.5.2017.

Objízdná trasa není stanovena. 

Další podrobné informace veřejné vyhlášky o dopravním omezení viz příloha níže.

Přilohy