Informace k opravě komunikace III/343 6 – Dopracování projektu

11.10.2016

S odvoláním na "Informaci starosty k úplné uzavírce silnice III/343 6" vyvěšené na stránkách obce dne 4.10.2016 tímto sděluji, že dopracování projektu ve smyslu požadavku investora obec Všeradov obdržela na vědomí dne 7.10.2016. Z této skutečnosti vyplyne, že ze strany projekční kanceláře došlo k nápravě. Stejně tak došlo k vyměření sítí v obci. Věřím, že mezi investorem a stavební firmou dojde bezodkladně k převzetí stavby a přípravné práce budou brzy zahájeny. S cílem předcházet pochybnostem nebo dezinformacím sděluji, že obec v celém procesu nijak nezavinila stávající zdržení v realizace díla.

Věřím v trpělivost občanů s tím, že toto přechodné období překonáme s vidinou dlouho očekávané opravy komunikace procházející naší obcí směrem do Stanu.

 

Ve Všeradově dne 11.10.2016                                 JUDr. Luboš Mikeška                                                                                                                  starosta