Oprava komunikace III/3436 Stan -Všeradov

19.9.2016

Aktuální informace k opravě komunikace

Veřejná vyhláška:

Termín úplné uzavírky se posouvá namísto předběžného termínu na termín od  29.9.2016 do 10.12.2016. V době úplné uzavírky bude povolen vjezd vozidlům stavby, dopravní obsluze, rezidentům a dopravní obsluze k dotčeným nemovitostem a IZS. Podrobné informace viz příloha - Veřejná vyhláška MÚ Hlinsko.

Rozhodnutí o povolení uzavírky:

Z hlediska dopravní obsluhy autobusy bude v počátku průjezd autobusů povolen jako dopravní obsluze, poté bude následovat výluka JŘ, o které budou občani předem informováni. Z textu Rozhodnutí vyplývá, že při výluce JŘ nebude obsloužena ani jedna autobusová zastávka ve Všeradově a tyto budou nahrazeny autobusovou zastávkou Údavy, odbočka. Podrobné informace viz příloha – Rozhodnutí o povolení uzavírky MÚ Hlinsko.

 

Další podrobné informace viz přílohy níže

Přilohy