Oprava komunikace III/363 6 potrvá ještě v roce 2017

13.10.2016

Obec Všeradov se odvolala proti Rozhodnutí MěÚ Hlinsko o povolení uzavírky č.j. Hl 21424/2016SÚ a to do specifikace rozsahu zákazu vjezdu na silnici III/363 6 a do návrhu výluky jízdního řádu autobusu se zavedením náhradní zastávky Údavy - odbočka.

K odvolání obce se MěÚ Hlinsko vyjádřil dne 12.10.2016 svým sdělením tak, že odvolání již není důvodné s tím, že rozsah zákazu byl upraven dle požadavku obce a technologická přestávka v roce 2016 nebude z toho důvodu, že oprava silnice III/363 6 se částečně přesune do roku 2017, viz příloha Vyjádření MěÚ Hlinsko.

Obec tedy své odvolání vzhledem ke stanovisku MěÚ Hlinsko vzala zpět a věci bude řešit při povolení nové uzavírky v roce 2017.  Předmětná silnice se tedy bude opravovat ještě v roce 2017.

Přilohy