Plánovaná autobusová doprava během uzavírky

5.4.2017

Oprava komunikace III/343 6 a čtyři etapy uzavírky se dotknou dopravní oblužnosti BUS, tedy jízdních řádů linek 620754 a 650750.

Bohužel se jedná o velice dlouhou objízdnou trasu, proto je prioritou zajištění odvozu dětí do školy a zpět. Z důvodu oběhu vozidel BUS nebylo možné zajistit odvoz pracujících z noční směry z Megatechu v 6:00 (nutno využít jiné spoje ze zastávky Hlinsko, škola Smetanova).

První etapa (dle stavebních prací je plánovaná na dobu od 18. 4. do 26. 4. 2017) se bude částečně prolínat s druhou etapou (začíná 21. 4. a trvá do konce dubna). Na základě toho pojedou autobusy od 18. 4. do 20. 4. 2017 po objízdné trase ze směru od Veselého Kopce na (Dřevíkov) zastávku Všeradov a dále dle JŘ, budou obslouženy všechny zastávky, nebude se schvalovat výlukový JŘ.

Při druhé etapě již bude schválen výlukový JŘ (od 21. 4. do 30. 4. 2017), autobus pojede z Údav zpět po I/37 a přes Vysočinu, Svobodné Hamry a Rváčov až do Všeradova. Zastávka Všeradov bude dočasně přemístěna do vjezdu JZD.  Zde se autobus otočí a jede dle JŘ do Hlinska.

Při třetí etapě bude schválen výlukový JŘ (od 1. 5. do 12. 5. 2017), autobus pojede dle jízdního řádu z Údav do Všeradova. Zastávka Všeradov, Milesimov bude dočasně přesunuta na parkoviště před Smíšené zboží, kde se autobus otočí a po objízdné trase přes Vysočinu, Svobodné Hamry, Rváčov až na zastávku Vitanov, Stan, kde se otočí a jede již dle JŘ do Hlinska.  Při této etapě se z důvodu téměř nulového využití nebude obsluhovat zastávka Všeradov, Králova Pila. Dalším důvodem je nejen časová úspora při takto dlouhé objízdné trase, ale také možnost otočení autobusu. Na neobslouženou zastávku se umístí informace, že z důvodu uzavírky se obsluhovat nebude, náhradní zastávka je Všeradov, Milesimov či Vitanov, Stan. Dále se zajistí dočasné přesunutí zastávky Všeradov, Milesimov na parkoviště před Smíšené zboží.

Od 13. 5. do 20. 5. 2017 bude autobusům umožněn průjezd stavbou, pojedou tedy již dle původního jízdního řádu.

Tímto tedy zajišťuji v předstihu informování občanů ohledně dopravního omezení. Zpracované výlukové jízdní řády do finální podoby budou vyvěšeny po zpracování. Návrhy jsou viz příloha (pozn. v jednotlivých excel souborech můžete v dolní části listovat: směr tam, směr zpět, vysvětlivky, poznámky).

 

                                                                                                                                JUDr. Luboš Mikeška

                                                                                                                                          starosta

Přilohy