Převzetí stavby a celkové náklady na opravu komunikace

18.10.2016

Dne 17. 10. 2016 převzala společnost MADOS MT s.r.o. (zhotovitel) od SÚS Pardubického kraje  (objednatel) staveniště stavby a tímto dnem se započala realizace opravy silnice III/3436 Stan - Všeradov s celkovým nákladem 29,8 mil. Kč (včetně DPH).