Rezidentní karty

11.10.2016

S odvoláním na současný tlak řidičů na vedení obec ve věci vydávání rezidentních karet (což je podrobně popsáno i v "Informaci starosty k úplné uzavírce silnice III/343 6" vyvěšené na stánkách obce dne 4.10.2016) tímto opakovaně starosta obce sděluje, že rezidentní karta se ze strany obce vydává jen:

1) vlastníkům (spoluvlastníkům)  nemovitostí, která se nachází v katastrálním území Všeradov a její vlastnící (spoluvlastníci) nemají zapsáno v občanském průkazu trvalé bydliště v obci Všeradov. Rezidentní kartu nemusí mít ten vlastník (spoluvlastník), který u sebe má List vlastnictví  z katastru nemovitostí a je v něm zapsána jeho nemovitost a on jako řidič je na listu vlastnictví uveden jako její vlastník (spoluvlastník). Obec vydává rezidentní kartu i těm, kdo má v katastrálním území Všeradov zemědělské, lesní nebo jiný pozemky.

2) osobám, které v obci nevlastní nemovitost a nemají v obci trvalé bydliště, ale v uvedené nemovitosti prokazatelně bydlí nebo nemovitost užívají.

Současně obec sděluje, že rezidentní karta pouze deklaruje skutečnosti v ní uvedené a obec nemůže potvrzovat nic mimo dohodnutý rámec.

Rezidentní karta v žádném případě nenahrazuje výjimku ze zákazu vjezdu, kterou je oprávněn vydat pouze Městský úřad Hlinsko na žádost řidiče nebo firmy.

Respektování rezidentní karty ze strany policie  jen usnadňuje rychlejší kontrolu výše uvedených rezidentů.

Některé případy, které obec odmítla potvrzovat, mohou spadat pod režim dopravní obsluhy, což si ale řidič jedoucí do zákazu vjezdu s touto dodatkovou tabulkou musí sám předem ověřit dotazem u dopravní policie.

Vzor rezidentních karet, viz příloha níže.

 

Ve Všeradově dne 11.10.2016                              JUDr. Luboš Mikeška, starosta

Přilohy