Uzavírka komunikace III/343 6

4.4.2017

Na zastupitelstvu obce Všeradov konaného dne 29.3.2017 podal starosta obce předběžnou informaci o záměru stavební firmy realizovat opravu silnice III/343 6 za provozu s omezením, jež je vyvěšeno na informační tabuli obce a na webových stránkách obce (www.obecvseradov.cz). Tuto informaci starosta vložil i do Hlineckých novin. Dne 4.4.2017 byla obci doručena Vyhláška a Rozhodnutí Městského úřadu Hlinsko. Tyto listiny jsou vyvěšeny na úřední desce obce a na informační tabuli u prodejny. Současně jsou tyto listiny součástí webu, viz příloha.

Úplná uzavírka se plánuje jen v době pokládání nového asfaltového povrchu (bude realizováno v celé šíři). Jsou stanoveny tři etapy, kdy nebude možné po části komunikace vůbec jezdit (mimo vozidel IZS). Listiny řeší i objízdnou trasu.

Parkování bude možno na místních komunikacích obce těm, co nebudou moci vyjet z pozemků nebo z garáže v době úplné uzavírky.

Přilohy