Program rozvoje obce Všeradov 2015-2020

18.7.2016

Zastupitelstvo obce Všeradov na svém jednání dne 30. července 2015 schválilo usnesením č. 03/26/2015 dodatek č. 6 k Programu rozvoje obce Všeradov na období let 2015 až 2020, viz příloha.

Stejně jako Program rozvoje obce Všeradov je nedílnou součástí žádosti o případné dotace také Program rozvoje Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko, který je k seznámení  v příloze a může být zdrojem nápadů pro nové věci ve Všeradově. Podstatnou náležitostí pro realizaci projektů je však dostatek finančních prostředků na BÚ obce a vyšší příjmy obce v rámci každoročního RÚD.

Přilohy