ZÁVĚREČNÝ ÚČET A ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2018

K nahlédnutí:

1) Závěrečný účet za rok 2018 Komunální služby Hlinecko (viz příloha)

2) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 Komunální služby Hlinecko (viz příloha)

Přilohy