Rozpočtový výhled obce 2021 - 2024

Schválený rozpočtový výhled pro rok 2021 - 2024 pokračování


Rozpočet obce 2022

pokračování


Měsíční plnění rozpočtu obce 2022

pokračování


Rozpočtová opatření 2022

pokračování


Závěrečný účet a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020

Závěrečný účet a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Všeradov za rok 2020, viz příloha pokračování pokračování


1, 2, 3, … 5