Rozpočtový výhled obce 2021 - 2024

Schválený rozpočtový výhled pro rok 2021 - 2024 pokračování


Závěrečný účet a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020

Závěrečný účet a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Všeradov za rok 2020, viz příloha pokračování pokračování


Rozpočtová opatření 2021

Rozpočtová opatření obce Všeradov viz přílohy níže pokračování


Měsíční plnění rozpočtu obce 2021

Měsíční plnění rozpočtu obce viz přílohy. pokračování


Rozpočet obce 2021

pokračování


1, 2, 3, … 5