Rozpočtový výhled obce 2021 - 2024

Schválený rozpočtový výhled pro rok 2021 - 2024 pokračování


Rozpočtová opatření 2023

pokračování


Rozpočet obce 2023

pokračování


ZÁVĚREČNÝ ÚČET A ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2021

Závěrečný účet a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Všeradov za rok 2021, viz příloha pokračování


Rozpočet obce 2022

pokračování


1, 2, 3, … 6