Otázka: Přání k významnému životnímu jubileu

7.11.2016

V obci je v současné době občanům nejasné, kdy obec poskytuje nepeněžité dary k významným životním výročím občanům obce.

V minulosti obec dodržovala nepsané pravidlo (z dob starosty Jana Boháče), že prvním významným životním jubileem bylo dosažení 60 let věku. Následovalo pak blahopřání ze strany obce každých 5 let. S ohledem na posunutí věku pro odchod do důchodu se 60 let již nestalo pomyslnou hranicí zlomu v životě občana mezi aktivní prací a odpočinkem a věk k odchodu do starobního důchodu určuje zákon.

Stejně tak bylo z minulosti převzaté pravidlo, že chodilo přát vedení obce společně se starostou ve formě sousedského posezení. V praxi se však potupně stávalo, že návštěva vedení obce nebyla požadována, byla odmítnuta nebo byl dar vrácen.  Z důvodu rozpadu Sboru pro občanské záležitosti, sousedské posezení zůstalo výhradně na vedení obce. V řadě případech se osobní přání starosty z důvodu jeho pracovního zaneprázdnění zpožďovalo nebo se vůbec nemohl posezení zúčastnit, a tak vznikaly nejasnosti, kdo vlastně chodí a kdo ne a pomalu se věc dostala do roviny pouhého předání daru.

Po vyhodnocení stavu věci za období 2006 až 2014 pak zastupitelstvo přijalo usnesení viz příloha, kdy nově stanovilo věk pro poskytnutí nepeněžitého daru a že se dar za obec pouze předává pověřeným zástupcem obce (nově i prostřednictvím zástupců SDH Všeradov). Samozřejmě není vyloučeno i sousedské posezení s vedením obce. To se může uskutečnit pouze v případě osobního pozvání ze strany oslavence nebo jeho rodiny.

Přilohy