Otázka: Veřejné osvětlení v obci a vedení jeho pasportu

4.9.2017

Starosta obce prostřednictvím zářijového čísla Hlineckých novin oznámil občanům písemnou informaci, jejímž obsahem je zhotovení pasportu veřejného osvětlení. Pasport veřejného osvětlení slouží jako základní evidence dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu.

Primárně je pasport veden k zjištění skutečného technického a množstevního stavu.

Celé slovo starosty s podrobnými informacemi o Pasportu veřejného osvětlení naleznete v příloze níže. 

 

Přilohy