Akce klubu pro rok 2010

                                                  Plánované akce na rok
                                                                2010
23,ledna 2010
Staročeská maškara-obchůzka a rej lidových masek za doprovodu kapely J.Maliny.


6.března2010
Oslava svátku žen MDŽ posezení pro všeradovské ženy,program jak být stále fit.Návštěva z klubu postižených dětí.Závěrem milé a příjemné vystoupení pana Karla Hašlera se kterým si ženy zazpívaly při kytaře.


21.března2010
Nejstarší řemeslo -návštěva občanů Všeradova divadla v Pardubicích.


30.dubna2010
Lampionový průvod a pálení čarodějnic.fatru pro nás připravili,dozor konali a občerstvení pro nás připravili místní hasiči ze Všeradova.


5.června2010
Svátek dětí MDD.Zájezd pro děti i rodiče do herního areálu „Vagon expres v Polničce"


3.červenec2010
Každoroční sběr odpadu kolem naší vesnice „Ekologický den",který je spojen se sběrem nebezpečného,velkoobjemového odpadu v naší obci.Hasiči ze Všeradova zajištují též odvoz.


17.červenec2010
„Italský den" ve Všeradově:kuchař (amatér) Vinicio Mattei již 8. sezonu pro nás,ale i pro všechny ostatní co chtějí okusit i Italskou kuchyni, připraví jídla dle italských receptů.
Důležité:Výtěžek z této akce putuje na sponzorování dalších akcí pro děti.
Bon Apetit!


28.srpna 2010
Závěrečný prázdninový karneval. Rej masek zábavy a tance.Letos s názvem „U nás v cirkuse".


Prosinec2010
Mikulášská nadílka pro děti.
Vánoční posezení pro ženy.