MAS Hlinecko vyhlašuje grant

Představenstvo MAS Hlinecko na svém jednání 30. 3. 2017 rozhodlo, že pro rok 2017 budou podporovány projekty malého rozsahu s veřejně prospěšným charakterem, projekty týkající se práce s dětmi a mládeží a jiné kulturní, sportovní či společenské akce, jejichž pořádání je plánováno v termínu od 1. 6. 2017 do 31. 12. 2017.

Žadatelé mohou podávat své projekty do 2. května do 15 hodin poštou nebo osobně do sídla MAS Hlinecko: Máchova 1121, Hlinsko.

Seznam vybraných projektů bude zveřejněn na webových stránkách MAS v průběhu května. Výše dotace pro rok 2017 je 15 000 Kč.

Vyúčtování podpořených projektů musí být provedeno do 31. 1. 2018.

Zájemcům o grant doporučujeme pečlivě prostudovat přiložená pravidla a ostatní přílohy, detailní informace se dovíte pod obrázkem malého hlineckého hrnce na webových stránkách nebo v kanceláři MAS.

Olga Ondráčková, MAS Hlinecko

Přilohy