Výroční zpráva za rok 2016

7.6.2017

Úvodní slovo předsedy: 

Činnost MAS Hlinecka byla v roce 2016 soustředěna především na doplňování strategie území do roku 2023 dle požadavků jednotlivých řídících orgánů. Její schválení je nezbytnou podmínkou pro čerpání financí pro náš region. Ve chvíli, kdy se Vám dostává do rukou tato výroční zpráva, již máme strategii všemi řídícími orgány jednotlivých programů schválenu a jsou vydány všechny čtyři důležité "akcepční dopisy".

V roce 2016 jsme udělali několik dalších certifikátů regionální značky "Kvalita z Hlinecka" pro podporu našich regionálních výrobců a poskytovatelů služeb. Podařilo se vydat dva zpravodaje MAS, tři čísla časopisu pro děti "Hlinecký Strakáček" a před koncem roku kalendář MAS na rok 2017 s informacemi o území a termíny různých akcí. 

Podpořili jsme pět akcí z vlastního grantu MAS s názvem "Malý hlinecký hrnec" a úspěšně jsme připravili žádost a započali realizaci projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Hlinsko, ve které budeme pokračovat až do roku 2018.

Všechny další aktivity, hopodářské výsledky a peněžní toky věrně popisuje tato výroční zpráva v souladu se zákony a přislušnými předpisy.

Všem pracovnicím kanceláře MAS Hlinecko chci poděkovat za vynaložené úsilí a výbornou práci.

                                                                                                                                                       Ing. Martin Pavliš

Celou výroční zprávu si můžete přečíst v příloze níže. 

Přilohy