Zastupitelstvo obce

 

Organizační struktura:


·       Starosta: 

·       Místostarosta:  


Obecní zastupitelstvo:


·       

·       

·      

·       

·        

·      

     ·